25 anys de Solidaritat Poble a Poble.

ENTREPUEBLOS / ENTREPOBLES / ENTREPOBOS / HERRIARTE

25 años / 25 anys / 25 anos / 25 urte

(valencià i castellà)

Estimades companyes,

El pròxim dijous, 27 de setembreEntrepobles presentem una trajectòria de somnis i rebel·lies en l’àmbit de la solidaritat internacionalista que l’any 2013 complix el seu 25 aniversari: 25 anys de cooperació transformadora, poble a poble.

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte és una associació independent i laica, impulsada en 1988 pels comités de Solidaritat amb Amèrica Llatina que, a través de la Cooperació Internacional Solidària, la sensibilització social, l’Educació per al Desenvolupament, la incidència política i el suport als moviments socials emancipatoris, treballa en la cerca d’una justícia que permeta la satisfacció per a qualsevol persona, tant dones com hòmens, i en qualsevol lloc del món, dels Drets Humans, polítics, econòmics, socials i culturals. En esta tasca Entrepobles considera necessari centrar especialment el seu treball en aquells sectors i col·lectius socials més exclosos, discriminats i empobrits, amb un enfocament de gènere i una perspectiva de sostenibilitat mediambiental.

Per això volem invitar totes les persones a conéixer millor el projecte social d’Entrepueblos, i en concret de la nostra organització territorial ENTREPOBLES – ALACANT, la seua història, el seu recorregut, les seues accions socials, els seus projectes internacionals, i a unir compromisos per un món més solidari en el sud i en el nord, perquè la solidaritat continua sent la tendresa dels pobles.

Volem compartir el nostre projecte de cooperació internacional solidària i transformadora, i la nostra visió d’una cooperació crítica, principalment en un context de crisi de valors i de crisi ètica actual. Volem també treballar d’una manera participativa i col·lectiva amb alternatives reals i realitzables, i fer propostes de transformació política, social, afectiva, ètica, econòmica, ambiental, cultural que permeta continuar conquistant utopies.

T’animem a participar d’este projecte, a sumar forces, a aportar la teua creativitat i els teus somnis per fer d’este món un món on càpien molts mons.

Taller participatiu:
Cooperació Transformadora en temps de crisi


Dijous, 27 de setembre del 2012
19.30h
Seu UA-Canalejas. C/Ramón i Cajal, 4
ALACANT

Si vols saber més sobre Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte visita la pàgina web: www.entrepueblos.org

Les activitats d’Entrepobles-Alacant estàn en:www.entrepoblesalacant.wordpress.com

…I el dissabte 29S, jornada de Treball d’Entrepobles… continuem amb els nostres somnis i les rebel·lies….

Entrepobles, Solidaritat Poble a Poble. 

____________________________________________________________

Queridas compañeras,

El próximo jueves 27 de Septiembre, Entrepueblos presentamos una trayectoria de sueños y rebeldías en el ámbito de la solidaridad internacionalista que el próximo año 2013 cumple su 25 aniversario: 25 años de cooperación transformadora, pueblo a pueblo.

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte es una asociación independiente y laica, impulsada en 1988 por los Comités de Solidaridad con América Latina que, a través de la Cooperación Internacional Solidaria, la sensibilización social, la Educación para el Desarrollo, la incidencia política y el apoyo a los movimientos sociales emancipatorios, trabaja en la búsqueda de una justicia que permita la satisfacción para cualquier persona, tanto mujeres como hombres, y en cualquier lugar del mundo, de los Derechos Humanos, políticos, económicos, sociales y culturales. En esta labor Entrepueblos considera necesario centrar especialmente su trabajo en aquellos sectores y colectivos sociales más excluidos, discriminados y empobrecidos, con un enfoque de género y una perspectiva de sostenibilidad medioambiental.

Por ello queremos invitar a todas las personas a conocer mejor el proyecto social de Entrepueblos, y en concreto de nuestra organización territorial ENTREPOBLES – ALACANT,su historia, su recorrido, su acciones sociales, sus proyectos internacionales, y a unir compromisos por un mundo más solidario en el sur y en el norte, porque la solidaridad sigue siendo la ternura de los pueblos. 

Queremos compartir nuestro proyecto de cooperación internacional solidaria y transformadora, y nuestra visión de una cooperación crítica, principalmente en un contexto de crisis de valores y de crisis ética actual. Queremos también trabajar de una forma participativa y colectiva sobre alternativas reales y realizables, con propuestas de transformación política, social, afectiva, ética, económica, ambiental, cultural que permita seguir conquistando utopías.

Te animamos a participar de este proyecto, a sumar fuerzas, a aportar tu creatividad y tus sueños para hacer de este mundo un mundo donde quepan muchos mundos.

Taller participativo:

Cooperación Transformadora en tiempos de crisis

 

Jueves, 27 de septiembre de 2012

19.30h

Sede UA-Canalejas. C/Ramón i Cajal, 4

ALACANT

Si quieres saber más sobre Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte visita la página web: www.entrepueblos.org

Las actividades de Entrepobles-Alacant están en: www.entrepoblesalacant.wordpress.com

…Y el sábado 29S… jornada de Trabajo de Entrepueblos…. seguimos con nuestros sueños y rebeldías…

Entrepueblos, solidaridad Pueblo a Pueblo…

Anuncios